genplay logo

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท เจน เพลย์ จำกัด

บริษัท เจน เพลย์ จำกัด (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายฯ”) ซึ่งเป็นส่วนขยายจาก “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศที่ [009/2565]” เพื่อแจ้งรายละเอียดการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับท่าน หากคุณมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ


โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย วัตถุประสงค์ ประเภท การตั้งค่า และการปฎิเสธคุกกี้ ที่บริษัทฯ ใช้บนเว็บไซต์ รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้คุณได้รับทราบการแจ้งรายละเอียดการใช้คุกกี้ตามนโยบายฯ ของบริษัทฯ ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง


ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้ช่วยให้บริษัทฯทราบว่าคุณเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทเพื่อที่บริษัทจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณและช่วยให้คุณสามารถใช้บริการเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น


ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง
คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร
(Strictly Necessary cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้อย่าง ปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้
 • SessionID
 • Load Balancing
 • User ID
 • Security
คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน (Analytic/Performance cookie) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจถึงความสนใจของคุณ เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ของบริษัทฯ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทฯ จำนวนหน้า ที่คุณเข้าใช้งาน โดยบริษัฯจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ บริษัทฯ ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของคุณ ให้ดียิ่งขึ้น
 • Google Analytic
 • Adobe
คุกกี้ประเภทการโฆษณา (advertising cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเก็บข้อมูลการ เข้าใช้งานและลิงก์ที่คุณติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจ ความต้องการของคุณและใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณมากที่สุด
 • Adobe Audience Manager
 • Adobe Target
 • Google Analytics
 • Facebook Pixels
 • Facebook API
คุกกี้ประเภทการทำงาน (Functional cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯ “จดจำ” คุณระหว่างการเยี่ยมชม และตั้งค่าเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเลือก เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานของคุณ การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่นของของบริษัทฯ
 • Google Analytics
 • SessionID

ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เป็นต้น คุกกี้บางประเภทอาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้คุณศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย


การตั้งค่าและการปฎิเสธคุกกี้

คุณสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของคุณ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่า ความเป็นส่วนตัวของคุณเพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตามหากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คุณสามารถสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จาก aboutcookies.org และศึกษาวิธีจัดการความเป็นส่วนตัวจากเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน


การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและแก้ไขประกาศนี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับ สถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ (https://genplay.co.th)


ให้ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565